Nyhet | 2012-11-22 | 15:45

SSM nöjda med Ringhals framsteg

Strålsäkerhetsmyndigheten har nu lämnat sitt svar på Ringhals senaste halvårsrapport. SSM konstaterar att Ringhals har utvecklats positivt och lägger stora resurser på att komma till rätta med de problem som organisationen haft.

Varje halvår redovisar Ringhals hur man arbetar vidare enligt sitt åtgärdsprogram för säkerhetsutveckling, en följd av den särskilda tillsynen av Ringhals.

Myndighetens svar är i huvudsak positivt, men man vill vara helt övertygad om att utvecklingen fortsätter i en positiv riktning och att de förändringar som Ringhals har gjort blir varaktiga, innan man släpper sin särskilda tillsyn.

– Jag är nöjd med rapporten, säger Ringhals vd Eva Halldén. Den visar att myndigheten delar vår syn att vi är på rätt väg. Vi ska nu fortsätta arbetet, utan att slå av på takten, för att ytterligare förbättra våra processer och arbetssätt.

Eventuella frågor angående Ringhals besvaras av kommunikationschef Gösta Larsen, som nås via Ringhals växel 0340-667000.

Läs mer
SSM:s hemsida