Nyhet | 2011-06-14 | 15:10

SSM önskar fortsatt förbättringsarbete

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har nu granskat Ringhals senaste halvårsredovisning av åtgärder för att stärka säkerhetskulturen.

Genom åtgärdsprogrammen ska man komma tillrätta med brister i säkerhetsarbetet och uppnå ett högre säkerhetsmedvetande i organisationen. Syftet med myndighetens granskning är att bedöma hur Ringhals arbete med åtgärdsprogrammet går och hur Ringhals följer upp och utvärderar effekterna av åtgärderna.

Myndigheten bedömer att Ringhals förbättringsarbete löper på bra. Men med anledning av inträffade händelser under den aktuella perioden, behöver Ringhals ha ett fortsatt starkt fokus på åtgärdsprogrammet för att uppnå de förväntade effekterna.

Strålsäkerhetsmyndigheten fattade beslut om drift med särskilda villkor för Ringhals i juli 2009. Sedan dess har Ringhals AB tagit fram ett åtgärdsprogram som följs upp halvårsvis. Den halvårsredovisning som Strålsäkerhetsmyndigheten nu har granskat är den andra i raden och beskriver framför allt de åtgärder som Ringhals har arbetat med från oktober 2010 till april 2011.

Läs granskningsrapporten i sin helhet 
Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats