Nyhet | 2011-01-26 | 12:59

SSM: Rimliga åtgärder för fysiskt skydd

Forsmarks kärnkraftverk får godkänt avseende kraftgruppens analyser och åtgärder kring anläggningens fysiska skydd. Det skriver Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i en tillsynsrapport.

I SSM:s rapport, ”Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång”, som föranleddes av förra årets Greenpeaceintrång på Forsmark, konstaterar myndigheten att Forsmarks åtgärder är väl avvägda och svarar mot såväl SSM:s föreläggande som slutsatserna i kraftverkets egna analyser.

– Frågor som rör vårt fysiska skydd är alltid aktuella, där vi inte minst ser ytterst positivt på konstruktiviteten i de dialoger som vi för med SSM, säger Forsmarks biträdande kommunikationschef Tomas Hägg.

SSM konstaterar samtidigt att analyser avseende organisatoriska åtgärder i ledning och styrning för fysiskt skydd behöver kompletteras.

– Vi är av samma uppfattning som SSM. Det är centralt att se alla delar av säkerheten vid kärntekniska anläggningar som en helhet och betydelsefullt för vårt säkerhetskulturarbete. Vi kommer även fortsättningsvis att svara mot myndighetens kravbild och komplettera med förtydliganden i de analyser och åtgärdsprogram som vi tar fram och som SSM efterfrågar och behöver i sitt arbete, säger Tomas Hägg.

SSM framhåller vikten av att anläggningarna i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn vidtar åtgärder utanför de yttre staketen, det så kallade områdesskyddet, för att ytterligare försvåra intrång.

– Vi har ingen annan än uppfattning än SSM i den här frågan heller och har bland annat utökat skyddsobjektsgränsen vilket förbättrar våra insatsmöjligheter. Och vi har även sedan tidigare förbättrat skyddet mot fordonsintrång, säger Tomas Hägg.

För mer information kontakta:
Tomas Hägg, biträdande kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, 070-362 17 72, tomas.hagg@forsmark.vattenfall.se

Aktuellt från SSM om tillsynsrapporten