Nyhet | 2010-07-07 | 11:40

SSM ställer krav på Ringhals

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har vid en inspektion, som genomfördes i maj, funnit ett antal brister i hur Ringhals hanterar uppdateringen av sina instruktioner.

Att det finns vissa brister i kärnkraftverkets dokumentation är känt sedan tidigare och Ringhals har det senaste året arbetat intensivt med att komma ikapp med uppdateringarna i enlighet med den plan som man kommit överens med myndigheten om.
SSM har i det föreläggande, som är ett resultat av den nyligen genomförda inspektionen, ställt ett antal krav som Ringhals kommer att uppfylla inom de tidsramar som anges.

- Vi arbetar hårt med att ständigt förbättra oss, säger Gösta Larsen, kommunikationschef på Ringhals. Vi har under det senaste året tagit ett antal viktiga steg framåt i vårt säkerhetsarbete. Vår ledstjärna är "säker och stabil drift" och den kommer vi att följa i nära samarbete med de myndigheter som utövar tillsyn över oss.

För mer information: Gösta Larsen, kommunikationschef på Ringhals, tel 0340-66 75 91