Nyhet | 2012-03-23 | 16:34

SSM: Tio år till för Forsmark

Forsmark 1 och 2 kan drivas vidare på ett säkert sätt i tio år. Den bedömningen gör Strålsäkerhetsmyndigheten efter att ha gjort en helhetsbedömning av reaktorerna. Men säkerhetsmoderniseringar och ett förbättrat fysiskt skydd måste göras. Forsmarks Kraftgrupp AB har förutsättningarna för att driva reaktorerna 1 och 2 på Forsmark vidare i tio år till, skriver Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, på sin hemsida. Forsmark har gjort en bra redovisning och genomgång om hur de uppfyller de krav som ställs på dem konstaterar SSM i sin granskning av de helhetsbedömningar myndigheten har fått in från Forsmarks Kraftgrupp AB. Måste åtgärda brister SSM lyfter även fram områden där Forsmark 1 och Forsmark 2 ännu inte är i mål. Till exempel bedömer SSM att kraven på analyser av det fysiska skyddet, det vill säga hur väl reaktorerna står emot angrepp, inte är helt uppfyllda. Där har Forsmark kontakt med SSM för att räta ut vissa frågetecken kring analysarbetet.. Kärnkraftverket uppfyller inte heller kraven på de säkerhetsmoderniseringar som ställs av SSM. Moderniseringarna ska vara genomförda till år 2013 enligt den övergångsplan som Forsmark har fått godkänd av SSM.