Nyhet | 2009-04-02 | 15:48

SSM-utredning om Ringhals 1 klar

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har nu delgivit Ringhals resultatet av den snabbutredning som gjorts med anledning av en upptäckt brist på Ringhals 1 för några veckor sedan. Myndigheten kommer att följa upp de utredningar som görs internt på Ringhals samt de åtgärder Ringhals kommer att vidta. SSM skriver också att Ringhals bör överväga att införa tekniska system som underlättar för operatörerna att kontrollera vilka system som är driftklara.

- Vi tar alltid allvarligt på avvikelser från gällande bestämmelser, säger Ringhals vd Bertil Dihné. Vi har redan börjat titta på vilka tekniska möjligheter som finns för att förhindra en upprepning och kommer att vidta ytterligare åtgärder, när våra egna utredningar av hur misstaget uppstod har slutförts.

- Ringhals, med sina fyra reaktorer, är en stor och komplex verksamhet. Vi kan aldrig helt utesluta att fel och brister inträffar, men med det djupförsvar som finns på kärnkraftverken och de många lager säkerhet som vi har byggt in, vill jag trots detta säga att säkerheten är mycket god. Det viktiga är att vi fångar upp dessa brister och åtgärdar dem. Naturligtvis gör vi allt som står i vår makt för att de ska vara så få som möjligt. Arbetet med förbättringar av säkerheten tar aldrig slut, säger Bertil Dihné.

Avvikelsen upptäcktes när Ringhals 1 ställdes av för den årliga översynen i mitten av mars. En automatisk utstyrning av ett antal säkerhetsfunktioner hade varit bortkopplad under några månaders drift. Utrustningen ska reagera på förhöjt tryck och temperatur i reaktorinneslutningen. Samtliga säkerhetsfunktioner kopplade till automatkedjan var emellertid i funktion och hade startats från kontrollrummet inom någon minut om ett eventuellt läckage skulle ha uppstått i inneslutningen.
Avvikelsen har klassats som en 1:a, den lägsta nivån på den internationella skalan för kärnsäkerhetshändelser (INES).

Ytterligare information kan lämnas av kommunikationschef Gösta Larsen. Telefon: +46 (0)340 66 75 91. Mobil: +46 (0)706 40 31 28.