Nyhet | 2008-09-05 | 11:26

SSM:s generaldirektör besökte Forsmark

Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör Ann-Louise Eksborg besökte Forsmark i veckan. Tyngdpunkten låg på säkerhets- och driftfrågor i den information som större delen av Forsmark Kraftgrupps ledning höll.

Generaldirektören besökte förutom Forsmark 2 även bevakningscentralen. Som avslutning på dagen fick Eksborg höra om hur Forsmarks organisation för haveriberedskap fungerar på plats nere i kommandocentralen. Det är den lokal dit högsta operativa ledningen beger sig till vid larm då "höjd beredskap" råder.

Den 1 juli i år tillsattes Eksborg att leda SSM då SKI och SSI gick samman i den nya myndigheten.

Generaldirektör SSM