Nyhet | 2012-03-23 | 14:35

SSM:s helhetsbedömning av Forsmark 1 och 2

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gjort en helhetsbedömning av reaktorerna Forsmark 1 och 2. SSM skriver att bedömningen visar att Forsmark har förutsättningar att driva anläggningarna vidare på ett säkert sätt under de 10 kommande åren förutsatt att företaget åtgärdar identifierade förbättringsbehov.

Minst var tionde år ska kärnkraftverken göra en helhetsbedömning av sina reaktorer ur ett strålsäkerhetsperspektiv. SSM granskar sedan kärnkraftverkens bedömningar.

Nu har Strålsäkerhetsmyndigheten granskat den bedömning som gjort för Forsmark 1 och 2.
- Granskningen visar att Forsmarks Kraftgrupp AB har förutsättningar att driva anläggningarna vidare på ett säkert sätt under de 10 kommande åren förutsatt att företaget åtgärdar de förbättringsbehoven som bolaget har identifierat i sin bedömning, säger Per-Olof Sandén, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Myndigheten bedömer också att Forsmark har gjort en bra redovisning och genomgång av den kravbild som gäller och hur kraven uppfylls.

SSM lyfter även fram områden där Forsmark 1 och Forsmark 2 ännu inte är i mål. Till exempel bedömer SSM att kraven på analyser av det fysiska skyddet, det vill säga hur väl reaktorerna står emot angrepp, inte är helt uppfyllda. Där har Forsmark kontakt med SSM för att räta ut vissa frågetecken kring analysarbetet.

I likhet med landets övriga kärnkraftverk uppfyller Forsmark inte heller fullt ut de krav på säkerhetsmoderniseringar som ställs i myndighetens föreskrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer (SSMFS 2008:17). Moderniseringarna genomförs istället enligt en övergångsplan som ska vara genomförd år 2013. Planen är godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten.

SSM:s rapport