Nyhet | 2013-06-11 | 10:40

SSM:s särskilda villkor för drift upphävs för Ringhals

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att häva de särskilda villkor för drift och särskild tillsyn som de har haft över Ringhals sedan sommaren 2009. SSM gör bedömningen att Ringhals nu uppvisar en sådan framdrift och stabilitet i sitt förbättringsarbete att behovet av särskilda villkor för drift inte längre föreligger, skriver myndigheten i sitt beslut. 

– Vi är naturligtvis nöjda med att det omfattande och dedicerade arbete, som pågått på kärnkraftverket under de senaste åren, har gett resultat, säger Ringhals vd Eva Halldén. I sak betyder dock inte beslutet några större förändringar för vår verksamhet. Säkerhetsarbete är sådant som aldrig får stå stilla, då halkar man bakåt istället. 

Det var 2009 som SSM gav Ringhals ett föreläggande om särskilda villkor för drift. Ett mycket omfattande arbete inleddes på kärnkraftverket för att komma tillrätta med bristerna och de har successivt gett resultat.

Åtgärderna består bland annat i förstärkt ledarskap, tydliga indikatorer och uppföljning av dessa, och större fokus på korrekta instruktioner. Arbetet med att hela tiden förbättra säkerheten, såväl inom teknik som arbetssätt och rutiner kommer att fortsätta i oförminskad takt.  

– Vår ambition är att våra anläggningar ska vara i världsklass när det gäller säkerhet, säger Eva Halldén. Där är vi inte ännu men målet är odiskutabelt och åtgärderna för att komma dit finns. 

Läs mer
SSM:s webbplats: Ringhals - myndigheten upphäver särskild tillsyn