Nyhet | 2011-06-07 | 09:30

SSM:s utredning klar om branden på R2

Strålsäkerhetsmyndigheten har genom en så kallad RASK-utredning utrett brandtillbudet som inträffade i samband med täthetsprov av reaktorinneslutningen på Ringhals 2 den 10 maj.

Branden inträffade när Ringhals 2 var avställd för revision. Täthetsprov genomförs vanligen i slutet av underhållsperioden, innan reaktorn är klart att tas i drift. Nu genomfördes provet istället i ett tidigare skede, vilket bidrog till att utrustning som annars inte finns i inneslutningen var närvarande under täthetsprovet. Myndighetens bedömning är att det fanns brister i förberedelserna.

De materiella skadorna på Ringhals 2 är begränsade men omfattande brandsanering behövs i den nedsotade byggnaden. Ringhals jobbar systematiskt för att återställa och verifiera att anläggningen är driftklar, ett arbete som kommer att ta flera månader i anspråk. Återstarten beräknas till den 31 augusti med en osäkerhetsmarginal på plus minus en månad.

Brandorsaken är ännu inte klarlagd och utreds av Ringhals genom en separat utredning.

Läs mer
Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats