Nyhet | 2012-03-16 | 15:04

Stabil elproduktion från Forsmark i vinter

Vinter i Forsmark

Forsmark uppvisar ett mycket gott produktionsresultat för vintersäsongen 2011-2012.
– Energitillgängligheten låg på 99 procent. Det är ett mycket bra resultat, säger Claes-Göran Runermark, Senior Advisor på Forsmarks Kraftgrupp AB.

Höglastperioden för efterfrågan på el inträffar i Sverige under perioden den 15 november till den 15 mars. Det är då efterfrågan på el brukar vara som störst.

För andra året i rad kan Forsmark nu uppvisa ett mycket bra resultat när det gäller energitillgänglighet under perioden. Under höglastsäsongen 2010-2011 låg energitillgängligheten på strax över 99 procent och under samma period för 2011-2012 låg den på 99 procent.

– Forsmark ska producera maximalt när efterfrågan på el är som störst. I dag när vi går ur den så kallade höglastperioden kan vi konstatera att vi gör ytterligare en bra vintersäsong med 99 procents tillgänglighet, säger Claes-Göran Runermark.

Resultatet innebär att Forsmark uppnår målet för energitillgänglighet under perioden.

Fakta energitillgänglighet:
Energitillgänglighet är ett mått som beskriver hur mycket energi som kärnkraftverket faktiskt producerade under en period i förhållande till den mängd energi som maximalt hade kunnat produceras. Revisioner och produktionsstörningar påverkar energitillgängligheten negativt. En hög tillgänglighet är ett mått på att oplanerade energiförluster minimerats och planerade avställningar optimerats.

De svenska kärnkraftverken stängs varje år för bränslebyte och kan därför teoretiskt som mest uppnå 96% tillgänglighet, räknat på två veckors avställning för bränslebyte. Forsmark hade under 2011 en energitillgänglighet på 86,2 procent. Under 2010 låg tillgängligheten på 71,8 procent

Forsmark produktion