Nyhet | 2009-01-23 | 09:17

Stabilt förtroende för Forsmark i närområdet

Förtroendet för Forsmark ligger på en hög nivå. Det framgår av en attitydundersökning av allmänhetens inställning till Forsmark som Demoskop gjort åt Forsmarks Kraftgrupp AB. Av de tillfrågade uppger 80 procent att de har stort förtroende för Forsmark. Allra störst är förtroendet i närområdet.

Enligt undersökningen säger sig 80 procent ha ett mycket stort eller ganska stort förtroende för Forsmark. Motsvarande siffra för 2007 var 79 procent. Andelen som uppgav sig ha ganska litet eller mycket litet förtroende för Forsmark minskade från 18 procent förra året till 16 procent i år.

På frågan om kärnkraftens användning i Sverige är det 37 procent (38 procent 2007) av de tillfrågade som vill utveckla kärnkraften och vid behov bygga nya reaktorer medan 12 procent (13 procent 2007) vill avveckla kärnkraften genom ett regeringsbeslut oberoende av tillsynsmyndigheternas säkerhetsbedömning. 45 procent (lika många 2007) av de tillfrågade vill använda kärnkraften tills nuvarande reaktorer läggs ner av säkerhets- eller kostnadsskäl.

Demoskop har undersökt allmänhetens förtroende för kärnkraft och kärnkraftverket i Uppland och Gävleområdet sedan 1990. 2008 års resultat grundar sig på 656 intervjuer som gjordes under perioden 12-27 november.


Läs Demoskops rapport