Nyhet | 2012-10-18 | 15:30

Stabilt läge för kärnkraften inför vintern

Situationen för elförsörjningen ser stabil ut inför vintern då nivåerna i de svenska vattenmagasinen ligger på rekordnivåer och 6 av 7 reaktorer är i drift. Nästa vecka återstartas den sjunde reaktorn, Ringhals 2, efter den årliga revisionen. Elförsörjningssituationen ser gynnsam ut inför vintern då nivåerna i de svenska vattenmagasinen ligger på rekordnivåer, nära 90 procents fyllnadsgrad, jämfört med medelvärdet på 81,5 procent enligt den senaste statistiken från Svensk Energi. [caption id="attachment_4511" align="alignleft" width="300"]Ringhals kärnkraftverk Ringhals kärnkraftverk[/caption]  Det är fler faktorer än kärnkraftsproduktionen som påverkar elpriset på marknaden, men Vattenfalls arbete med att ha en hög tillgänglighet i kärnkraftverken fortgår och ambitionen är att ständigt bli bättre. ­- Vi är inte he­­lt nöjda med hur det sett ut med tillgängligheten i våra kärnkraftverk och vi vill bli bättre. Inför kommande vinter ser det dock mycket lovande ut. Just nu går 6 av 7 reaktorer och reaktor 2 i Ringhals beräknas starta igen nästa vecka efter den årliga revisionen, säger Torbjörn Wahlborg, Sverigechef och tillträdande chef för den nya affärsdivisionen Nuclear.  Det var några av budskapen till energiminister Anna-Karin Hatt vid torsdagens möte med kärnkraftsägarna i Sverige. 55 miljarder till kärnkraften till 2020 Vattenfall genomför för närvarande det största moderniseringsprogrammet i svensk kärnkraft sedan den byggdes. Fram till år 2022 kommer bolaget att ha investerat 55 miljarder kronor i säkerhetshöjande och livstidsförlängande åtgärder.  – Dessa åtgärder gör att våra kärnkraftverk kan drivas säkert och fortsätta att producera el i ytterligare 20 år. Det är av mycket stor betydelse för att säkra elförsörjningen, säger Torbjörn Wahlborg.  Vattenfall anser att kärnkraften har sådan stor betydelse att den alltså får ett eget affärsområde i den nya organisationen som sjösätts den 1 november.  – Det ger oss möjlighet att ytterligare stärka arbetet med säkerhetsfrågor och driftsfrågor. Och att se till att de problem som varit inte upprepas. För Vattenfall står säkerheten alltid högst upp på agendan, säger Torbjörn Wahlborg.