Nyhet | 2012-05-14 | 10:41

Ständigt på vakt mot strömavbrott

Berlin är en evig byggplats där markarbeten pågår dagligen. Om en stor kabel grävs av sänds ett störningsmeddelande till Power Operations kontrollcentral i Bissingzeile, Berlin, där centralens medarbetare på en stor bildskärm omedelbart ser var problemet finns. Serviceteknikerna från Power Operations är igång dygnet runt, året om. – När anropet kommer undersöker mina kollegor vem som snabbast kan ta sig till platsen. I jobbet ingår att sätta stationer i drift och underhålla dem, plus hantering av normala störningar, jour- och helgservice, i princip allt som krävs för att garantera stadens strömförsörjning, säger Hendrik Hinz, servicetekniker i Berlin Mitte, som arbetar med underhållet av Vattenfalls låg- och medelspänningsnät. Ny teknik finner felet Distributionsnätet är uppdelat i hög-, medel- och lågspänningsnät. Strömmen går från transformator-stationer, där spänningen reduceras från 110 kV till 10 kV, till nätstationer via de olika spänningsnivåerna till kunden. Vid ett fel isoleras den aktuella sektorn från kraftledningen och kopplas bort, sedan ansluts de stationer som saknar ström. För att kunna åtgärda störningar ännu snabbare automatiseras medelspänningsnätet. Kraftledningen förses med sändarenheter som signalerar vid störning och fjärrstyrningen hanteras från kontrollcentralen. På distans kan man slå av huvudbrytaren och ordna med en förbikoppling så får delar av stationen tillbaka strömmen direkt. Fältarbetet lever kvar Trots att automatiseringen hela tiden blir mer omfattande måste Hendrik Hinz eller någon av hans kollegor åtgärda problemet på plats. De är utomhus åtminstone 80 procent av arbetstiden. – Det är så jag vill ha det – olika jobb varje dag, och nya utmaningar. Jag känner mig också en smula ansvarig för elnätet. När jag kör genom staden och ser ett trasigt elskåp ser jag till att det blir reparerat. Det är ungefär som att vara skogvaktare. Var och en av oss tar ansvar för ett eldistrikt och kontrollerar att allt fungerar som det ska, berättar Hendrik Hinz. Säkerheten vid elhantering Det är av största vikt att säkerhetsföreskrifter följs när det gäller elektriska installationer. Alla elektriker känner till de fem säkerhetsreglerna som gäller vid arbete med elinstallationer: • Slå ifrån • Säkra mot återinkoppling • Kontrollera strömlöshet • Jorda • Avskärmning/Avspärrning vid behov av närliggande strömförande delar Berlins distributionsnät Distributionsnätet i Berlin består av 82 transformatorstationer, ungefär 10.000 medelspänningsstationer och 16.000 elskåp som förser 360.000 hushåll med el. Den tyska huvudstaden är dessutom invävd i ett komplicerat nät bestående av omkring 900 kilometer högspänningskabel, 10.500 kilometer medelspänningskabel och 24.000 kilometer lågspänningskabel.