Nyhet | 2009-10-02 | 16:17

Stark efterfrågan på exepertkompetens driver snabb expansion

Efterfrågan från kärnkraftindustrin på expertkompetens inom säkerhetsanalys och säkerhetsgranskning har ökat rejält. Som ett svar har Vattenfall Power Consultant expanderat kraftigt inom detta område på senare tid. Den fortsatta efterfrågan ser mycket god ut.

Stark efterfrågan på expertkompetens driver snabb expansion

- Vi har haft stor framgång i rekryteringen och fått tag i både kvalificerade yngre och äldre, erfarna medarbetare. Vi har nu sju doktorer, en doktorand och en adjungerad professor hos oss, berättar Hans Öberg. Bakgrunden till den ökade efterfrågan är de stora projekten för effekthöjning och modernisering vid de svenska kärnkraftverken, för att uppfylla myndigheternas skärpta säkerhetskrav och ägarnas ambition att hålla världsklass på sina anläggningar.

- Alla dessa förändringar måste uppfylla kraven i den säkerhetsredovisning som myndigheterna kräver. Anläggningsägarna ansvarar för detta, men det är också ett krav att granskningen görs av en kvalificerad instans. Vattenfall Power Consultant är en väl rustad sådan instans, konstaterar Hans Öberg.

- Säkerhetsarbete kräver både djup och bredd, och många kompetensområden inom Vattenfall Power Consultant deltar, tekniska såväl som beteendevetenskapliga. Vi har generellt sett hög kompetens inom kärnkraftteknik, reaktorsäkerhet, säkerhetsanalys och strålsäkerhet och på specialområdet MTO (Människa-Teknik-Organisation) ligger vi i framkant.

- Vi har också stora möjligheter att jobba med internationella uppdrag, eftersom efterfrågan är stark även där, säger Hans Öberg.

Kontakta: Hans Öberg, 08-739 53 10