Nyhet | 2007-02-06 | 12:00

"Stark näringslivsutveckling i Norrlands inland"

Utvecklingen för näringslivet i Norrlands inland är betydligt starkare än i Norrlands kustland och riket totalt. Vinnande branscher är tillverkningsindustrin och byggbranschen medan detaljhandeln är svagare. Detta framgår av analysen NäringsAkt som gjorts på uppdrag av Vattenfall Inlandskraft AB.

Att Norrland går bra just nu är kanske ingen nyhet men att få en så tydligt samlad bild som genom djupanalysen NäringsAkt är väldigt positivt, säger VD Sven-Erik Åkerlind, Vattenfall Inlandskraft AB. I analysen har man jämfört näringslivsutvecklingen i fem norrlandslän där totalt 54 kommuner ingår. Resultatet talar sitt tydliga språk, företagen i Norrlands inland har en starkare tillväxt än riksgenomsnittet trots att regionen uppvisar en fortsatt minskning av befolkningen.

1997 fanns det 360 företag som redovisade en vinst på över 1 miljon kronor. 2006 har antalet stigit till 649 företag. Antalet företag med mer än 10 anställda har ökat från 778 (1997) till 911 (2006). Antalet företag med mer än 100 anställda har ökat från 31 (1997) till 42 (2006). 4,3 nya företag per 1000 invånare startades 2005 i Norrlands Inland. I Norrlands Kustland startades 2,7 nya företag.

Bland de kommuner som har den högsta andelen nya företag per 1000 invånare märks Åre och Strömsund. Andelen företag med minst 100 anställda som förbättrat sitt resultat är 73% i inlandet vilket ska jämföras med kustlandet (63%) och riket (61%). Notera att de företag som redovisas är de som har sina säten lokaliserade i något av de fem Norrlandslänen.

– Resultaten i analysen är mycket tillfredsställande och stämmer väl överens med hur vi upplever situationen i de 20 inlandskommuner där vi är verksamma. Det är alltid positivt med vind i seglen men vi ser samtidigt att det finns en hel del kvar att göra inom olika branscher, fortsätter Åkerlind.

NäringsAkt har genomförts sedan 1997 och analyserar fakta och nyckeltal för olika kommuner och regioner. I analysen för Norrlands Inland beskrivs nuläge och trender som jämförts med Norrlands Kustland och Sverige totalt.

– Det här är ett trendbrott. När vi gjorde samma analys 1997 var situationen den omvända, säger Bo Granqvist, vd för analysföretaget Bo Granqvist AB som på uppdrag av Vattenfall Inlandskraft AB genomfört analysen NäringsAkt.

Analysen i sin helhet bifogas med detta pressmeddelande och kan även beställas genom Bo Granqvist AB. På sidorna 25-32 finns sammanfattningar och grafer.

För ytterligare information:
Sven-Erik Åkerlind, vd Vattenfall Inlandskraft AB, 070-666 70 33
Bo Granqvist, vd Bo Granqvist AB, 070-565 21 37

Lämnat av Vattenfall Inlandskraft AB 0971-77971.


NäringsAkt Norrlands Inland 2006