Nyhet | 2009-03-12 | 15:30

Starkare stöd för kärnkraften

Svenskarna har aldrig varit så positiva till kärnkraft som nu. Det visar flera opinionsmätningar den senaste tiden. Även förtroendet för Ringhals har stärkts.

Nu i dagarna har SOM-institutet vid Göteborgs universitet presenterat sin årliga undersökning om inställningen till kärnkraft.
51 procent av svenskarna säger att de vill använda kärnkraften. Betydligt färre, 31 procent, vill avveckla. Det är de högsta siffror som uppmätts till kärnkraftens fördel sedan mätningarna startade 1986.
Intervjuerna gjordes under senhösten 2008, innan de borgerliga allianspartierna presenterade sin uppgörelse om energipolitiken och kärnkraften.

Förtroendet för Ringhals

Den positiva opinionen för kärnkraft märks även i den årliga attitydmätning som Demoskop utför när det gäller förtroendet för Ringhals i Västsverige.

84 procent har stort förtroende för Ringhals, vilket är den högsta nivån sedan mätningen startade 1996. Förtroendet för den information som Ringhals lämnar om driften har ökat med fyra procentenheter sedan föregående mätning.
Att få eller inga driftsavbrott inträffar fortsätter att vara viktigast för det övergripande förtroendet.

Myndigheter mest trovärdiga

Tre av fem har stort förtroende för informationen om verket. Andelen med lågt förtroende har minskat något jämfört med 2007. Tillsynsmyndigheterna är, liksom tidigare, den mest trovärdiga informationskällan.

Förtroendet är störst bland män och bland boende i kommunerna närmast kraftverket. Den fråga som har lägst förtroende är hanteringen av radioaktivt avfall.

Läs mer

Attityder till Ringhals 2008
Attityder till Forsmark 2008
SOM-institutet (nytt fönster)