Nyhet | 2010-01-08 | 13:24

Stärkt position inom vindkraft i Storbritannien

Vattenfall och ScottishPower Renewables har idag tilldelats rättigheterna att utveckla en stor havsbaserad vindkraftspark utanför Englands östkust i Nordsjön med potential att producera hushållsel för mer än fyra miljoner hushåll årligen. Det innebär ett väsentligt bidrag till utvecklingen av förnybar el i Storbritannien och för Vattenfalls ambition att öka andelen förnybar energi i arbetet för ett bättre klimat. Tillståndet är en del i ”Round 3”, brittiska The Crown Estates program för utveckling av havsbaserad vindkraft. Under det senaste året har ScottishPower Renewables och Vattenfall gjort inledande beräkningar av zonens potential. Tidiga undersökningar tyder på att vindkraftområdet i East Anglia har potential att uppnå en kapacitet på ca 7 200 MW. Diskussioner har redan inletts med intresserade parter och ett långsiktigt lokalt samarbete med närboende och andra intressenter kommer också att genomföras. Parterna avser också att arbeta med lokala företag och anlita lokal arbetskraft där så är möjligt. – Vi är glada att samarbeta med Vattenfall för att utveckla vad som kan bli en av världens största vindkraftsparker. Det är ingen tvekan om att East Anglia kommer att bli en stor ingenjörsmässig utmaning, men som den största inom landbaserad vindkraft i Storbritannien har vi de senaste 15 åren samlat på oss en betydande erfarenhet, säger Ignacio Galán, ordförande för Iberdrola Renovables, ScottishPower Renewables moderbolag. – Havsbaserad vindkraft är en hörnsten i Vattenfalls bidrag till ett bättre klimat. Vi är därför mycket glada över att samarbeta med ScottishPower Renewables. Vi är entusiastiska över möjligheten att använda vår breda erfarenhet från havsbaserad vindkraft över hela Europa för att utveckla en vindkraftpark utanför East Anglias kust, säger Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson. Parterna har tidigare bildat ett gemensamt bolag vid namn East Anglia Offshore Wind Ltd. Ett specialistteam har nu börjat studera de tekniska utmaningarna i East Anglia-zonen och undersöka eventuella miljöeffekter. ScottishPower Renewables och Vattenfall hoppas kunna lämna in den första tillståndsansökan 2012. Om den godkänns, och andra nödvändiga interna beslut fattas, förväntas bygget att kunna påbörjas 2015 och genomföras stegvis. East Anglia är en av nio zoner som delades ut i The Crown Estates tredje licensrunda. Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.