Nyhet | 2009-05-07 | 10:00

Startskottet nära för rekordstor revision på Ringhals 2

Nu ska det ske. Efter tio år av förberedelser, planering och omplanering är det dags för Ringhals 2 att under årets revision genomgå det mest omfattande utbytet av instrument- och kontrollutrustning i kärnkraftvärlden.

Johan Svenningsson med Ringhals 2 i bakgrunden.

– Vi är väl förberedda inför de stora insatser som ska ske under den 20 veckor långa avställningen, säger Johan Svenningsson, projektdirektör hos leverantören Westinghouse som ansvarar för de stora moderniseringsarbetena kallat TWICE-projektet.

Den 24 maj drar revisionen igång och varar ända fram till mitten av oktober.

Analog teknik blir digital

Analog, reläbaserad instrument- och kontrollutrustning byts ut mot digital teknik, inklusive ett helt nytt kontrollrum och dito simulator. Ringhals 2 kan därmed öka sin livslängd med minst 20 år och möta myndigheternas säkerhetskrav.

All ny utrustning har anlänt och de sista förberedande installationerna och testerna pågår. Westinghouse kommer att ha cirka 450 personer på plats varav 350 jobbar inne i anläggningen, främst inhyrda el- och instrumentinstallatörer samt provare.

Tuff tidplan

Även om allt pekar i rätt riktning är det ingen lätt uppgift som väntar.

– Tidplanen är oerhört tuff och stora utbyten ska göras på begränsad tid, konstaterar Johan. Projektet har storleken emot sig, exempelvis genererar en liten ändring nu mycket arbete för att uppdatera all dokumentation.

De senaste två åren har Ringhals och Westinghouse jobbat i nära samarbete och under införandet kommer man att ha en gemensam organisation.

– Det ska bli fantastiskt roligt att få vara med och slutföra TWICE. Det har varit en tuff resa och många har lagt ner mycket tid och kraft på projektet. Troligen är det ingen annan i kärnkraftvärlden som kommer att genomföra ett så här stort projekt under en och samma avställning, men vi närmar oss målet.

Revisionsaktiviteter

Revisionen inleds med två veckor av normala revisionsaktiviteter, innan TWICE-projektet drar igång.
Ett av de större jobben är målningen av reaktorinneslutningens insida, som ska pågår dygnet runt i två och en halv månad. Upp till tjugo personer kommer att arbeta samtidigt med målningsarbetena. Det krävs mycket planering så att projekten inte krockar med varandra.

Andra stora jobb under revisionen:

  • Byte av traverstralla
  • Uppgradering av heattracingsystemet
  • Byte av isolering och värmarkablage till tryckhållarens bottengavel
  • Provning ånggeneratortuber och slamsugning av tubplatta

Läs mer

Årets revisioner på Ringhals
Pågående projekt
Så arbetar vi med säkerhetsfrågor