Nyhet | 2008-12-09 | 10:42

Stationsteknikerns omväxlande uppdrag stimulerar

Elisabeth Ryner är stationstekniker

Elisabeth Ryner arbetar som stationstekniker på Forsmark 3. Hon trivs med skiftgången och vetskapen om de utvecklingsmöjligheter som finns för henne på arbetsplatsen. – Jag lär mig något nytt varje dag, säger Elisabeth Ryner.

Att arbeta som stationstekniker är omväxlande. Visst finns rutinjobb men arbetsuppgifterna varierar ofta. Arbetet innebär allt från provning av process- och säkerhetssystem till att utveckla rutiner och instruktioner. Praktiska exempel kan vara att kontrollera ventiler och temperaturer eller prova reservkraft- och kylsystem.

Det finns också flera utvecklingsmöjligheter som stationstekniker. Många går vidare till turbin- eller reaktoroperatör. Elisabeth har läst till avfallsoperatör nyligen och kan vid behov hoppa in och arbeta med det.
– Det är roligt att vidareutbilda sig, men jag vill lära mig mer som stationstekniker innan jag eventuellt går vidare till turbinoperatör.

Säkerheten viktig

Utöver att vara stationstekniker är Elisabeth Ryner dessutom skyddsombud. Det är ett viktigt uppdrag på en arbetsplats där säkerheten alltid har högsta prioritet.
– Vi skyddsombud går miljöronder i kärnkraftverket och kontrollerar bland annat byggställningar och avspärrningar. En viktig del är att göra riskbedömningar för olika arbeten.

I Forsmark är det inte bara skyddsombuden som tänker mycket på säkerheten. Alla som vistas i anläggningen måste hela tiden följa alla säkerhetsregler och agera säkerhetsmässigt i arbetet.
– Det är viktigt att alltid fråga om man är osäker. Hellre fråga en gång för mycket än en gång för lite brukar jag tänka, säger Elisabeth.

Elisabeth Ryner är dessutom skyddsombud

Förskolelärare i grunden

Elisabeth är ingen tekniker i grunden, tidigare arbetade hon som förskolelärare. Men när hon efter fem år kände att lönen inte motsvarade det stora engagemanget som jobbet krävde så beslutade hon sig för att byta bana. Hon började med att läsa upp gymnasiebetygen och gick därefter ett tekniskt basår på Gävle Högskola. Teknik och skapande lockade och hon valde därför att fortsätta sina studier på maskiningenjörsprogrammet.

Efter ett års studier var det dags att söka sommarjobb. Hon vände sig då till Forsmark med sin ansökan och blev kallad till en intervju – men till sin förvåning för ett fast jobb som stationstekniker.
– De behövde personal på Forsmark och jag hade redan flera års studieskulder så när jag blev erbjuden ett fast jobb som stationstekniker var det något jag tackade ja till direkt, berättar Elisabeth.

Den företagsinterna stationsteknikerutbildningen på cirka ett år blev nästa steg, sedan började arbetet tillsammans med arbetskamraterna i skiftlaget.
– Som stationstekniker arbetar man skift, vilket är jätteskönt. Jag jobbar både förmiddag, eftermiddag och natt, vilket gör det mycket enklare för mig att uträtta ärenden. Vi får också längre ledighetsperioder och då får jag mer tid tillsammans med mitt barn och hundarna, säger Elisabeth.
För närvarande är Elisabeth ensam tjej i sitt skiftlag och det ser hon inte alls som någon nackdel.
– Men det är en tjej som går stationsteknikerutbildningen nu och börjar snart jobba i vårt skiftlag, så då blir vi två.