Nyhet | 2010-02-08 | 13:08

Stenungsund med i budgivning till effektreserven

Vattenfall kommer att lägga ett bud i Svenska Kraftnäts upphandling av effektreserven. Budet gäller ett block vid kondenskraftverket i Stenungsund.

- Vi har fått signaler från Svenska Kraftnät att de gärna ser att vi lägger ett bud i upphandlingen för 2010/2011. Detta innebär att vi ser över tidigare beslut om nedläggning av det aktuella blocket, säger Erland Christensen, chef Vattenfall Heat Nordic.

Vattenfall har tidigare informerat om beslutet att avsluta de aktiviteter som pågår på Vattenfalls reservkraftverk i Marviken och Stenungsund block 1 och 2 samt att block 3 och 4 i Stenungsund läggs i malpåse igen. Blocken togs ur malpåse 2002.


För vidare information, kontakta:
Erik von Hofsten, chef PR och Mediarelationer Vattenfall Norden, telefon 070-5595484