Nyhet | 2008-03-05 | 11:10

Stina styr underhållet

Stina Pettersson är chef för underhållsutveckling inom vattenkraften på Vattenfall i Luleå.

Stina Pettersson, underhållsutvecklingschef, har just kommit med flyget från Luleå. Resväskan är med och kappan hänger över armen när hon slår sig ner i hotellobbyn för en kopp kaffe och en pratstund. Dagen därpå väntar arbetsmöten på Vattenfalls kontor i Stockholm.

Den luleåfödda trettiotreåringen är färsk som chef. För två år sedan började hon på avdelningen för underhållsutveckling på Vattenfall i Luleå. I juni blev hon tillförordnad chef för arbetsgruppen och i december blev jobbet formellt hennes.

I botten har hon en civilingenjörsutbildning i maskinteknik från Luleå tekniska universitet och jobb på SSAB och senast inom materialteknisk utveckling på LKAB.

- Min sambo ville inte bo i Kiruna så jag sökte jobb i Luleå, och på så sätt hamnade jag i Luleå igen och på Vattenfall, säger hon.

Viktigt att kunna fatta beslut

Chefskapet är nytt men engagemanget och viljan att påverka har alltid funnits med. Tidigare var Stina Pettersson fackligt aktiv.

- Det är ju samma typ av frågor men nu sitter jag på andra sidan bordet, konstaterar hon.

Vattenfall och vattenkraften arbetar just nu med att effektivisera verksamheten. Stina Petterssons arbetsgrupp utvecklar strategier och tar fram planer för hur anläggningarna ska underhållas; när behövs underhåll, vilka reservdelar ska köpas in och hur och när ska inköp ske. Utmaningar i chefskapet finns oavsett organisation, och de områden som Stina Pettersson lyfter fram är framför allt hur de förändringar organisationen står inför ska hanteras, både nu och i framtiden.

- Förändringar behövs, men det gäller att som chef kunna genomföra dem i lagom omfattning och i lagom takt, säger Stina Pettersson. Hon påpekar också vikten av att chefer har öronen öppna och låter medarbetare komma till tals. Samtidigt är det en chefsfråga att fatta beslut och stå upp för dem.

- Beslut måste ju tas, även om inte alla alltid är överens. Vattenkraften är ju på många sätt en traditionell basindustri och ibland finns det en del av ”så har vi alltid gjort” här, säger hon.

Gillar att utveckla verksamheten

Under året väntar ledarskapsutbildning och samt även möten med en mentor. Hon understryker att hon har känt stöd i chefsrollen från första dagen, både från arbetsgruppen och från sin egen chef.

- Det är ju inte alltid så enkelt att bli chef över sina arbetskamrater, men gruppen är liten, vi är bara fyra stycken. Och hade jag inte känt att jag kunde prata med min chef hade jag aldrig tagit jobbet. Det är viktigt att jag kan ställa vilka frågor jag vill till honom, säger hon.

De roligaste med jobbet som chef är enligt Stina Pettersson att få möjlighet att vara med och påverka, att kunna forma och utveckla verksamheten. Hon gillar att jobba med människor och beskriver sig mer som en generalist än en specialist. Inom organisationen finns flera olika nätverk som hon använt sig av; både för kvinnor inom vattenkraften och för kvinnliga chefer. Att jobba med tekniskt underhåll innebär ofta att vara på mansdominerade arbetsplatser, men Stina Petterssons arbetsgrupp utgör ett undantag. Två av fem medarbetare är kvinnor.

- Men jag hoppas såklart att det blir ännu fler kvinnor som vill jobba i underhållsbranschen, säger hon.

Läs mer

Jobba hos oss
Om vattenkraft