Nyhet | 2010-05-03 | 15:48

Stockholms ström och skärgården får havsöring

Vattenfall, Stockholms stad och idrottsförvaltningen samt fiskeklubbarna Strömstararna och Stockholms Tk bjuder in till årets lax- och havsöringsutsättning vid Stockholms ström som startar tisdagen den 4 maj klockan 13.00.
I årets vårutsättning släpper vi ut 10.000 öringsmolt och 15.000 laxsmolt i Strömmen. Den 4, 5 och 6 maj klockan13.00 görs utsättningarna vid Strömbron/Operan. Första veckan i juni görs ytterligare utsättning av 10.000 ettårig öring från vår odling vid Gålö. Totalt kommer 135.000 öringar och laxar att utplanteras i Strömmen, i bäckar och i skärgården 2010. Öringen härstammar från Åvaån och Indalsälven, laxen från Indalsälven. De fiskar som planteras ut får man enligt lag inte fiska upp ännu, de måste först växa till sig innan de blir lovliga. Minimimåttet för öring är 50 centimeter, den väger då cirka 1,5 kilo. För lax är minimimåttet 60 centimeter. Det mesta och senaste om fisket i Strömmen och i skärgården finns på webbplatserna www.fiske.nu/fks och www.stockholm.se/idrott/fiske.