Nyhet | 2010-10-12 | 14:57

Stor efterfrågan på specialister från Vattenfall Power Consultant

Externa kraftbolag köper konsulttjänster av Vattenfall Power Consultant som aldrig förr. Anledningen är att våra ingenjörer har förmågan att kombinera teoretiskt kunnande med praktiska erfarenheter.

Vattenkraftverket Akkats
Våra ingenjörer vet hur turbiner, generatorer och annan elektromekanik beter sig i verkligheten.

Medan många andra ingenjörskonsultbolag fokuserar på teoretiska kunskaper har vi specialister som behärskar både teori och praktik vad gäller vattenkraft ute på fältet.

- Kommer det till exempel nya reläskydd, får våra ingenjörer testa dessa, så att de vet vad de pratar om. Vi låter dem prova ny utrustning i verkligheten och inte bara sitta vid datorerna och beräkna dimensioneringar, säger Rolf Johansson, Division Hydro Power.

- Det här är en medveten strategi som betalar sig. Vi har haft en stadigt ökande efterfrågan på våra tjänster där vi kombinerar teori och praktik. På två år har antalet beställningar ökat med femtio procent, fortsätter Rolf Johansson.

Många av våra experter kommer från ledande tillverkare inom elektroindustrin, till exempel från ABB som gör generatorer och Andritz som bygger turbiner. Dessa unika kunskaper kommer väl till pass när nya vattenkraftanläggningar ska tas i drift, eller vid statusbedömningar av anläggningar som står inför framtida renoveringar.

- Det är av högsta vikt att all information vägs in på ett korrekt och opartiskt sätt. Till skillnad från våra konkurrenter, som ofta kommer från tillverkande företag, känner våra medarbetare ingen press att rekommendera en viss lösning som kanske gynnar ett visst märke, berättar Rolf Johansson.

Arbetet handlar om projektering, beräkningar, dimensioneringar och förmåga att specificera ny utrustning. I slutändan handlar det ofta om mikrometerpassningar på turbiner och på lager.

- Kontrollanläggningars signaler måste också fungera in i minsta detalj innan en vattenkraftstation tas i drift. Likaså måste skydden fungera, annars kan det få ödesdigra konsekvenser.

Runt femtio personer inom Vattenfall Power Consultant arbetar med projektering, olika mättjänster, statusbedömningar och som ledare för drifttagande av vattenkraftaggregat.

Nyligen genomfördes en omorganisation för att ännu bättre samordna resurserna kring aggregaten i vattenkraftstationer.

För mer information kontakta Rolf Johansson,
mobiltelefon: 070 206 90 69,
e-post: rolf.x.johansson@vattenfall.com