Nyhet | 2009-04-07 | 10:15

Stor revision på Forsmark 2

Reaktorhall F2

Reaktorhallen på Forsmark 2 under revisionen 2008.

Snart är sommaren här, en intensiv period på Forsmark med revisioner. Då stängs kraftverkets tre reaktorer av för underhåll och ombyggnation. Revisionen på F2 är årets sista och Forsmarks största revision 2009.

- Ett gigantiskt teamwork, säger revisionsprojektledaren Michael Jansson och berättar att under 46 dygn, med start den 13 september, ska cirka 50 anläggningsändringar och underhållsarbeten göras på Forsmark 2. Detta innebär att tusentals åtgärder är planerade och troligen kommer många fler att tillkomma under resans gång.

Uppskattningsvis kommer runt 1500 personer att arbeta under revisionen. Kärnkraftsexperter från hela världen kommer hit och tillsammans med Forsmarks egen personal kommer de att utföra det underhåll och de förbättringar och effektiviseringar som ska göras i anläggningen.
– Vi hyr in arbetskraft från flera länder, bland annat Finland, Tyskland, och Polen, berättar Michael Jansson, vars jobb som revisionsprojektledare är att ha total överblick och kontroll på hela projektet.
– Det är en härlig utmaning och det känns verkligen att alla vill vara med och hjälpa till, säger han.

Förberedelserna inför revisionen på Forsmark 2 har pågått sedan förra sommaren och alla inblandade avdelningar i Forsmark arbetar hårt med revisionen. Mycket tid har ägnats åt planering och logistik. Reaktorsäkerhetshöjande åtgärder, åldringsåtgärder och ordinarie underhållsåtgärder skall genomföras samtidigt. Komponentersättningar måste planeras och samordnas.
– Det innebär ett stort arbete där alla delar är lika viktiga, säger Michael Jansson som menar att de anläggningsändringar som införs under höstens revision kommer att vara en bra dimensionerad plattform för att möta en eventuell effekthöjning i Forsmark 2 i framtiden.

Michael Jansson

Michael Jansson

Michael understryker vikten av att revisionen utförs på ett säkert sätt. Den gällande prioriteringen är säkerhet, kvalité, tid, kostnad.
– Målet är en säkert genomförd revision med hög kvalité, säger Michael Jansson.