Nyhet | 2012-06-04 | 13:51

Stora arbeten under revisionen på Forsmark 2

Provning av svetsskarvarEn omfattande 10-årsprovning görs av reaktortanken

För drygt tre veckor sedan ställdes Forsmark 2 av för revision. Under revisionens 35 dygn görs ett stort antal underhållsarbeten, moderniseringar och säkerhetsuppgraderingar. Så långt har över 1 400 personer varit inne och arbetat i anläggningen.

Vid revisionen byts också bränsle för en ny driftsäsong och komponenter och säkerhetssystem kontrolleras och provas. I år görs en extra stor provning av reaktortanken. Det är en 21 meter hög och 6 meter bred behållare av stål som innesluter reaktorhärden med uranbränsle. På Forsmark 2 kontrolleras i år alla svetsskarvar i reaktortankens lock, botten och väggar.

– Vi kontrollerar att det inte finns defekter i svetsskarvarna med hjälp av ultraljud, virvelström och visuell teknik. Så långt ser det bra ut, berättar Michael Jansson, revisionsledare.

Ett annat stort arbete som pågår är att jordbävningssäkra dieselställverken. De är en viktig källa till elförsörjning om det ordinarie systemet skulle sluta att fungera.

– Vi kommer att förstärka fastsättningen av ett stort antal komponenter så att de håller sig stabila om en jordbävning skulle inträffa, säger Torbjörn Hall, projektledare för arbetet.

Inspektion av dieselaggregatDe dieselaggregat som förser anläggningen med reservkraft servas vid varje revision.

Många underhålls arbeten görs vid revisioner. Ett av dem är att inspektera betongväggarnas kondition i kylvattenkanaler och laga eventuella betongskador. I år undersöks Forsmark 2:s inloppskanaler och utloppsschakt. Inloppskanalerna töms på vatten lagas om skador finns.

– En cirka 16 kvadratmeter stor betongskada har lagats, säger Peter Bergström, projektledare.

I utloppsschaktet har dykare inspekterat väggarna. Så långt har det en undersökts med godkänt resultat.

Underhållsarbeten i kylvattenkanalerFörberedelser inför inspektion av utloppssschakt.

Under revisionen är fokus på säkerheten stor. Över 1 400 personer har varit inne och arbetat i anläggningen vilket ger en bild över hur många arbeten som är igång under revisionen. Varje dag görs skydds- och arbetsmiljöronder för att kontrollera och upptäcka risker gällande personsäkerhet och arbetsmiljö.

– Det är alltid risk för olyckor när så många människor arbetar i en industrimiljö. Hittills har inga allvarliga olyckor inträffat, vilket är glädjande, säger Michael Jansson.