Nyhet | 2009-09-17 | 07:59

Stora Enso och Vattenfall i nytt långsiktigt avtal

Vattenfall och den svensk-finska skogsindustrikoncernen Stora Enso har tecknat ett nytt långsiktigt avtal om elleveranser för perioden 2013-2022. Storaffären omfattar cirka sex terawattimmar.
Elledning
 Utöver elleverans omfattar avtalet en förlängning av samarbetet om balansansvar, vilket innebär att Vattenfall hanterar skillnaden mellan Stora Ensos bedömda och verkliga elanvändning. - Stora Enso har ett väl fungerande samarbete med Vattenfall som vi nu utökar. Avtalet är en del i den långsiktiga elanskaffningen för vår svenska verksamhet, säger Mikael Hannus, energidiektör Stora Enso. - Vattenfall vill bidra till att skapa långsiktiga förutsättningar för den elintensiva industrin och säkerställa dess fortsatta investeringar i Norden. Det nya avtalet med Stora Enso är ett uttryck för denna strävan, säger Hans von Uthmann, vice vd Vattenfall AB och chef Vattenfall Norden. Fakta Avtalet med Stora Enso som gäller för perioden 2013-2022 omfattar cirka sex terrawattimmar (TWh). Det kan jämföras med Vattenfalls produktion i Lule älv som är på 13 terrawattimmar per år och lyser upp hela Sverige under ett år.