Nyhet | 2011-04-12 | 15:59

Stora projekt förbereds i reaktorhallen

I reaktorhallen har reaktortanken lockats av och tankens interndelar håller på att lyftas ur. Under kvällen ska bränslet skyfflas ur härden.

– Vi tar ut alla bränslepatroner och en del styrstavar. I år ska reaktortanken genomgå den mest omfattande provningen som hittills gjorts, säger Åsa Olsson, tekniskt stöd för reaktorhallsjobben.

Förutom reaktortankprovning ska bränsle bytas och styrstavar inspekteras. De drivdon som reglerar styrstavarnas läge i reaktorhärden underhålls kontinuerligt och service på dessa kommer nu att påbörjas. Tyskfranska Areva ska också utföra provningar på svetsskarvar i drivdonen.

Även reaktorns interndelar kommer att kontrolleras under revisionen.
– Fuktavskiljare och moderatortanklock med ångseparatorer ska inspekteras visuellt i år. De byttes ut ifjol och bör vara i gott skick, säger Ersoy Tekiner, underhållsansvarig för mekjobben på reaktorsidan under revision.