Nyhet | 2009-09-10 | 10:00

Stora säkerhetssatsningar på Ringhals kärnkraftverk

Kärnkraftverket Ringhals genomgår sedan i maj sina mest omfattande revisionsjobb någonsin med två stora projekt på vardera två miljarder kronor. Syftet är att ytterligare höja säkerheten och förlänga drifttiden på reaktorerna Ringhals 1 och 2. På Ringhals 2 byts bland annat hjärna och nervsystem ut, det vill säga kontrollrum och 500 km elkabel inne i anläggningen. Här pågår revisionen för fullt, dygnet runt i 150 dagar mellan maj och oktober. Projektet är det mest omfattande utbytet av instrument- och kontrollutrustning i kärnkraftvärlden. Det gamla analoga kontrollrummet, som varit med sedan starten 1975, rivs och ersätts med digital teknik. All kabel för kontroll och styrning ut till alla mätpunkter och givare byts ut. Innan reaktorn får återstarta ska 22 000 in- och utsignaler fungera. – Oerhört mycket av arbetstiden går åt till dokumentation av installation och tester som krävs av myndigheterna, säger kommunikationschef Gösta Larsen. Andra delar i projektet är att byta ut instrument- och kontrollsystem som hanterar säkerhetsfunktioner och att relärummen får ökad säkerhet och tålighet för yttre påverkan, som brand och jordbävning.  FAKTA
  • 12 miljarder kronor ska Ringhals totalt investera i säkerhet och förlängd drifttid under åren 2007–2014.
  • Projektet på Ringhals 1 kallas RPS/SP2 och innebär nya säkerhetsfunktioner som kan initiera snabbstopp av reaktorn, kyla härden samt reaktorinneslutningen.
  • Projektet på Ringhals 2 kallas TWICE – Modernisering och utbyte av instrument- och kontrollutrustning samt höjning av säkerhetsnivån.