Nyhet | 2009-06-11 | 13:05

Stora utmaningar inför FN:s klimatmöte

Världens länder står inför stora utmaningar och måste vara beredda på eftergifter för att FN:s klimatmöte i Köpenhamn i december ska bli en framgång. Den ekonomiska tillväxten ställer enorma krav på världen. Om tillväxten blir 4 procent per år, innebär det en fördubbling av ekonomin på 18 år. Jeffrey D. Sachs, professor vid University of Columbia, såg en mängd utmaningar i den utvecklingen. - När Vattenfall föddes var jordens befolkning drygt 1 miljard, nu har vi växt med ytterligare 5 miljarder. Vi har fyllt planeten med mängder av behov och jorden är "fullproppad av folk". Det här skapar en känsla av hopplöshet hos människor. Vi kan inte fortsätta att leva som vi gör idag, sa Jeffrey D. Sachs. - Vi kan heller inte stoppa utvecklingen. Samtidigt har vi en värld där en stor del av befolkningen kämpar för överlevnad, där vatten är en bristvara på många håll och där vi inte producerar tillräckligt med mat. Detta är den avgörande utmaningen, sa Jeffrey D. Sachs. Enligt hans analys har världen har fyra stora behov som måste fyllas. Först ett helt nytt energisystem, baserat på fossila bränslen och kärnkraft, men utan klimatpåverkande utsläpp. Vidare måste fattigdomen bekämpas. Världen måste också klara att anpassa sig till den klimatförändring som kommer att ske, bland annat när det gäller öknarnas utbredning. Och han efterlyste också en ny etik för det ekonomiska och politiska systemet, där besluten baseras på vetenskap och kunskap med hållbarheten som riktmärke. fnlsachsRichardo Lagos är FN:s särskilda sändebud i klimatförändringsfrågor. Han talade om vad han ser som nödvändigt för att mötet i Köpenhamn ska lyckas där det tidigare Kyotomötet misslyckades. - Vi kan inte längre diskutera vem som är den största boven. Klimatproblemet är allas problem. USA kan inte lösa det självt, och resten av världen kan inte lösa det utan USA. Vi behöver en kompromiss och lösningen är frivilliga åtaganden från länderna, som de förbinder sig att följa, sa han. Han nämnde EU:s utfästelse att bland annat minska utsläppen med 20 procent till 2020, och USA:s kongressbeslut att reducera utsläpp med 17 procent jämfört med 2005. Men det krävs också att även utvecklingsländerna ställer upp. Exempelvis efterlyste han att Kina åtar sig att öka energiförbrukningen med bara 0,8 procent för varje procentandel BNP-tillväxt och att länderna i Latinamerika åtar sig att frivilligt begränsa avverkningen i bland annat Amazonas. - Jag tror att vi kommer att få se ett paradigmskifte i världen, där länders framsteg bedöms efter vad de gör för att begränsa sina utsläpp, sa Richardo Lagos.