Nyhet | 2010-11-23 | 09:15

Stora ventilarbeten utförda på Ringhals 1

Årets revision på R1 innebar omfattande jobb med helgjutna rostfria ventiler i reaktorsystemen. Bland annat har de tolv ventilerna till huvudcirkulationspumparna förstärkts, en följd av internationella erfarenheter från andra kärnkraftverk.

Som en förebyggande åtgärd monterades förstärkningar runt varje ventil i form av två ok och en fläns som fixerades med fyra stycken 2,7 meter långa gängstänger. Totalt väger varje förstärkning drygt två ton och står pall för mycket stora påfrestningar, exempelvis ett eventuellt ventilhalsbrott.

– Det krävdes en omfattande logistik för att få detta på plats i reaktorinneslutningen, säger montageledare Tonny Moberg. Utmaningarna var många: det är trånga utrymmen och många andra jobb pågick samtidigt. Mycket folk har varit engagerade i ventilarbetena – 80 man per dygn bara för det här jobbet.

Förstärkning av ventiler
Omfattande ventilarbeten har skett på Ringhals 1, bland annat har de tolv ventilerna till huvudcirkulationspumparna förstärkts.

Läs mer
Årets revisioner på Ringhals

Aktuellt driftläge