Nyhet | 2010-10-04 | 16:00

Störande ljud från vattenbilning på Ringhals 1

Under två veckor, med start den 5 oktober, kommer 30 m3 betong att vattenbilas bort i turbinbyggnaden på Ringhals 1.

Bilningen, som sker inne i byggnaden, orsakar en hel del ljud och kommer möjligen att tangera gränsvärdet 45 dB vid industristaketet. Arbetet sker inom ramen för den pågående revisionsavställningen på Ringhals 1. Bilningen pågår dygnet runt och beräknas vara slutförd den 18 oktober.
Vi ber om ursäkt för det eventuella obehag som ljudet kan orsaka.

Läs mer
Årets revisioner på Ringhals