Nyhet | 2013-10-10 | 15:37

Störning på Gotlandslänken 8 oktober 2013

Tisdagen 8 oktober inträffade ett tekniskt haveri på förbindelsen mellan Gotland och fastlandet, som begränsade effekten på överföringen av el. Detta medförde att vindkraftproduktionen på Gotland fick begränsas för att inte riskera ett totaltelavbrott för alla kunder på Gotland. Under onsdagen inträffade dock ett ca 45 minuter långt totalavbrott för elkunder på Gotland. Sedan igår kväll, onsdag 9 oktober, fungerar överföringen åter på normalt sätt.

Mellan fastlandet och Gotland finns den s.k. Gotlandslänken för överföring av el mellan fastlandet och Gotland.
Länken byggdes (1983 och 1987) för att förse Gotland med el från fastlandet. Förbindelsen används fortfarande för att förse Gotland med el från fastlandet, men också för att kunna exportera (vindkraft producerad) el från Gotland till fastlandet. Denna exportsituation var något som länken inte byggdes för att kunna hantera och det har medfört en del störningar. Man kan säga att länken inte byggdes för att kunna ”snabbvändas” beroende på kraftriktningen.  Idag är vindkraftproduktionen på Gotland mycket stor i förhållande till den förbrukning som finns på Gotland. 

När begränsningar i överföringskapaciteten inträffade på tisdag prioriterades en säker elförsörjning till elförbrukarna på Gotland. Begränsningar infördes istället för vindkraft-produktionen för att inte äventyra hela Gotlands elförsörjning. Om produktionen av el på Gotland är större än förbrukningen på Gotland, och ingen export kan ske, så är det mycket stor risk att hela elförsörjningen på Gotland havererar – totalt strömavbrott. 

Felet identifierades till några komponenter i den komplexa anläggning i Västervik som är en del av Gotlandsöverföringen och matar Gotlandslänken. Under felsökning –provningsarbeten i Västerviks-anläggningen inträffade en incident som medförde att överföringen av el till Gotland upphörde helt under ca 45 min, efter denna tid var en av länkarna åter i drift. Under kvällen den 9 oktober var havererad detalj utbytt på den ursprungligt felande länken och hela båda förbindelserna var åter i drift.

Planerade åtgärder för Gotlandslänken
GEAB och Vattenfall Eldistribution har genomfört ett omfattande utredningsarbete om det tekniska tillståndet på förbindelsen, behov av kompletteringsinvesteringar, rutiner för styrning/frekvenskontroll, för hantering av störningar/avbrott m.m. Länken (systemet) är av god kvalite´ i jämförelse med liknande länkar – system. Den återstående livslängden beräknas vara i storleksordningen 20 år. 

Det som behöver förändras är övervaknings- och reglersystemet, för att bättre hantera olika kombinationer av förbrukning – produktion av el på Gotland. Vattenfall Eldistribution som äger länken har beslutat om ett omfattande investeringsprogram för byte av kontrollanläggningen för länken. Programmet beräknas vara genomfört inom en 3 års period. 

Parallellt har GEAB och SvK tagit ett viktigt steg för att skapa ytterligare enförbindelse till Gotland genom att teckna anslutningsavtal. Syftet är att möjliggöra en storskalig utbyggnad av vindkraft på Gotland. Projekteringen fortsätter och erforderliga tillstånd söks.

Den nya länken uppskattas kunna tas i drift under år 2018. Den nya länken är främst avsedd för att öka möjligheten till att öka vindkraftproduktionen på Gotland men kan vid extrema tillfällen utgöra ytterligare en reservmöjlighet för att undvika allvarliga störningar i elförsörjningen på Gotland.  

Informationslämnare: Vattenfall Eldistribution