Nyhet | 2008-12-16 | 14:21

Störningar i elnätet

Snöröjning pågår, men fler avbrott kan inträffa.

Ett stort antal av våra kunder har drabbats av elavbrott under den gångna helgen. Framförallt har det drabbat kunder i områdena Örnsköldsvik-Nordmaling, Vännäs-Bjurholm-Vindeln och Älvsbyn. Men det har varit avbrott även i andra delar av delar av vårt verksamhetsområde. De kunder som fått avbrott under helgen har fått tillbaka strömmen, förutom ett litet fåtal där reparationer fortsätter. Nya strömavbrott har inträffat även idag – tisdag, för närvarande har ca 1200 av våra kunder i Västernorrland-Västerbotte-Norrbotten strömavbrott.

Orsaken till avbrotten är det ymniga snöfall som drabbade området. Det har fallit 50 – 60 cm blötsnö som medfört att träd har fallit/böjt ut på ledningarna. En del av dessa träd har då förorsakat strömavbrott. Trots att vi röjt/breddat ledningsgatorna, bytt till platsbelagda ledare som bättre tål snö/trädpåfall, grävt ner delar av nätet och en del andra åtgärder, blev konsekvenserna av stora. Många kunder har haft långa avbrott.

Mer än 130 man förstärkta med skogsmaskiner och helikoptrar har arbetar sedan fredag kväll med omkopplingar i nätet, fellokalisering, felavhjälpning och service till kunder. Arbetet har försvårats av underkylt regn och svårigheter att komma fram i terrängen pga av snödjupet. Vissa delar av vårt nät har vi fått röja från trädpåfall flera gånger, då nya träd fallit över.

Läget är dock mycket känsligt på grund av att så mycket snö fortfarande tynger träd och ledningar. Kraftiga vindar och/eller mera snö kan orsaka nya omfattande strömavbrott. En stor personalstyrka förstärkta med sex helikoptrar och skogsmaskiner jobbar därför förebyggande med att få bort snö och is från träd och ledningar.

Genom att vi använder lågtflygande helikoptrar och skogsmaskiner kan det medföra obehag för dom som är i närheten, men vi ber om överseende.

Tyvärr kan vissa kunder, speciellt utanför tätorterna, drabbas av nya avbrott under den närmaste tiden.

Vår ambition är att få bort så mycket snö som möjligt från träden, innan det kommer mera snö – inför julhelgen. Aktuell störnings information får våra kunder på telefonnummer 020 - 82 58 58 och på vår hemsida www.vattenfall.se.

För vidare information kontakta:

Roger Lindmark, Vattenfall Eldistribution 070 - 695 59 42