Nyhet | 2010-01-20 | 16:09

Storsatsning på kärnkraftsutbildning

Det råder stor efterfrågan på kvalificerad teknisk personal inom den svenska kärnkraftsindustrin. Det är en av orsakerna till att Uppsala universitet startar ett nytt högskoleingenjörs-program i kärnkraftteknik nästa höst. Det nya programmet sponsras med totalt 30 miljoner kronor de kommande sex åren av kärnkraftsindustrin, varav Vattenfall är ett av företagen. Tidigare har funnits varierande utbildningar på olika nivåer. Men enligt Vattenfall fyller den nya utbildningen en lucka i systemet eftersom det tidigare varit svårt att hitta högskoleingenjörer med rätt kompetens redan vid anställningen. Studenterna på den nya utbildningen får goda möjligheter att knyta kontakter inom industrin redan under studietiden, eftersom många av momenten i utbildningen sker i samarbete med industrins egna experter. KSU, kärnkraftsindustrins eget utbildningsbolag, deltar genom att ge utbildning som sker i simulatorer av kärnkraftverkens kontrollrum. Dessutom kommer studenterna att få träna praktiskt i realistisk miljö i det nedlagda verket i Barsebäck.