Nyhet | 2010-12-07 | 10:55

Störst stöd för vindkraft i länder som byggt ut mest

Opinionen för vindkraft är starkast i de länder som kommit längst med utbyggnaden – Danmark, Tyskland och Spanien. Danskarna, som har störst andel vindkraft i världen, är också mest positiva. I en enkät för EU-kommissionen har 26.000 personer tillfrågats om de tror att olika teknologier kommer att få en negativ eller positiv effekt på vår livsstil under de kommande 20 åren. – Resultatet förvånar inte. Det stämmer med våra egna opinionsundersökningar och tendenserna är ungefär desamma i alla länder, säger Ingegerd Bills, informationschef för Vattenfall Vindkraft. – Att acceptansen är särskilt hög i länder som har mycket vindkraft beror på att de haft den på nära håll, i stor mängd och under lång tid. Det gör att man är van och ser fördelarna – även att den betyder arbetstillfällen och är bra för samhällsekonomin. Det är särskilt tydligt i länder med mycket fossilbaserad kraftproduktion. – I Danmark är det lag på att närboende ska erbjudas att bli delägare, det förstärker givetvis den positiva inställningen. "Andelen positiva ökade under bygget av Lillgrund" – I Sverige finns en något större oförståelse för satsningen på vindkraft och människor har inte lika mycket erfarenhet, man tror att den låter och påverkar närmiljön mer än den gör. Under bygget av vindkraftparken Lillgrund i Öresund ökade andelen positiva bland dem som hade utsikt mot vindkraftparken från omkring 50 procent till 60 procent. Lillgrund var ett projekt Vattenfall köpte när alla tillstånd fanns på plats. Det påverkar naturligtvis vår möjlighet att arbeta strategiskt och långsiktigt tillsammans med de människor som påverkas men nu ser många Öresundsbron, Turning torso och Lillgrund som positiva landmärken i regionen. Det är betydligt enklare i projekt som Vattenfall utvecklat från allra första början och kunna planera kommunikationen i ett tidigt skede och sedan steg för steg. De projekten har efter kort tid oftast en acceptans som ligger omkring 90 procent. [caption id="attachment_5774" align="aligncenter" width="400" caption="Vindkraftsparken Lillgrund i Öresund."]Vindkraftsparken Lillgrund i Öresund.[/caption] Ingegerd Bills understryker att man måste ha respekt för människors oro för det okända. – Det är viktigt hur vi hanterar oro, att vi successivt bygger förtroende och visar – med dataanimeringar, visualiseringar och andra hjälpmedel – hur vindkraft fungerar och påverkar omgivningen. Det finns ingen quick fix, människor måste få tid att vänja sig. Så småningom när de ser fördelarna blir ofta flera av dem ambassadörer för vindkraft, säger hon. EU-kommissionens rapport konstaterar också att energiteknologier i allmänhet – vindenergi, solenergi och kärnkraft – befinner sig i en uppåtgående trend, som man benämner ”Köpenhamnseffekten”. Hela rapporten läser du här.