Nyhet | 2010-03-01 | 16:45

Största moderniseringen någonsin i kärnkraften

Näringsministern har bjudit in de svenska kärnkraft- producenterna till samtal om stillastående reaktorer under vintern som gått.

Kärnkraftverken Ringhals och Forsmark har från våren 2009 genomfört några av de största moderniseringsarbetena någonsin inom kärnkraften i världen. Som exempel kan nämnas att Ringhals 2 har bytt ut hela kontrollrummet inklusive all instrument- och kontrollutrustning och det är viktigt att säkerheten går före en
strikt tidsplan.

Att omfattande renoveringar genomförts just nu beror på att förutsättningarna för industrin förändrats genom politiska beslut 2005-2006. Först då stod det klart att reaktorerna inte skulle avvecklas 2010, utan att livslängden istället skulle förlängas avsevärt. Samtidigt skärptes säkerhetskraven märkbart.

Vattenfall tar ansvar för att kärnkraftverken Ringhals och Forsmark ska ha långsiktig leveranssäkerhet. Därför investerar Vattenfall tillsammans med de andra ägarna 25 miljarder kronor under perioden 2003-2014 och ytterligare 25 miljarder kronor
åren 2014-2030.

Arbetena i Ringhals 1 och 2 har dragit ut på tiden men med tanke på projektens komplexitet har det visat sig svårt att beräkna exakt tidsåtgång. Ringhals 2 är nu på väg upp igen, även om effekten under uppstartsperioden är reducerad, liksom i Forsmark 2.

Vattenfall tjänar på att reaktorerna går och inte på att de står. Huvuddelen av produktionen säljs på längre sikt och kortsiktiga variationer på spotmarknaden har ingen påverkan på dessa kontrakt.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.