Nyhet | 2011-09-28 | 15:00

Största moderniseringen någonsin

Ombyggnaden av Ringhals 4, som pågår just nu, är den största modernisering av ett kärnkraftsblock som Ringhals någonsin gjort vid ett tillfälle. Ombyggnaden innebär en genomgripande förändring av hela anläggningen.

På både Ringhals och Forsmark byggs reaktorerna om för att kunna fortsätta att producera el i ytterligare ett par decennier. I år är det Forsmark 1 och Ringhals 4 som byggs om.

På Ringhals 4 byter man ut tre stora ånggeneratorer, 20 meter höga värmeväxlare på 350 ton vardera. Samtidigt byts även tryckhållaren – också den en mycket stor komponent.

I de gamla ånggeneratorerna fanns sprickor i tuberna. Dem har man har följt med ingående provningar under många år. De nya ånggeneratorerna har en annan konstruktion, som ska vara mindre känslig för sprickbildning.

I turbinhallen byter man högtrycksturbiner och mellanöverhettare, som ska torka ångan effektivare. Det hittillsvarande analoga kontrollsystemet i turbinanläggningen byts också ut, med kablar och givare, och ersätts av ett digitalt system.

Revisionen på Ringhals 4 började 31 maj och skulle ha varit klar 8 september, men slutdatum är nu flyttat till 20 oktober efter att svetsarbetena visat sig mer omfattande och komplexa än man räknat med.

De ombyggnader som nu genomförs ska stödja drift i minst 50 år, räknat från det år då reaktorerna togs i bruk.

Årets revisioner
Forsmark 1 10 april – 22 juni. Årets mest omfattande revision på Forsmark. Planerade 70 dygn förlängdes med tre dygn på grund av tillkommande arbeten på fuktavskiljaren.
Forsmark 2 5 augusti – 2 september. Mindre omfattande. Produktionen kunde starta en dag tidigare än planerat.
Forsmark 3 4 september – 16 oktober. En ganska genomgripande revision.
Ringhals 2  Började 2 april och skulle ha avslutats 24 maj, men en liten brand 10 maj gjorde att en mycket omfattande rengöring krävs av allt, inklusive elektroniken. Preliminärt startdatum 18 oktober, men osäkerheten är stor.
Ringhals 4 Började 31 maj och skulle ha varit klar 8 september. Slutdatum är flyttat till 20 oktober efter att svetsarbetena visat sig mer omfattande och komplexa än beräknat.
Ringhals 1 Planerad 25 september – 8 november.
Ringhals 3 Planerad 5 november – 5 december. Den ordinarie revisionen har flyttats fram en månad på grund av förskjutningen på Ringhals 4.