Nyhet | 2007-05-21 | 14:30

Största revisionen hittills i Forsmark

I går söndagen den 20 maj lämnade Forsmark 3 det svenska kraftnätet och den mest omfattande revisionen i Forsmarks historia påbörjades. Revisionen planeras pågå i 36 dygn fram till den 25 juni. För att utföra arbetet kommer cirka 800 entreprenörer att finnas på plats.

Under revisionen vid Forsmark 3 ska ett stort antal arbeten utföras. Förutom bränslebyte är det underhållsarbeten, rutinmässiga kontroller och anläggningsändringar som kommer att göras.

- Några av arbetena i år är montaget av så kallade baffelplåtar på fuktavskiljaren i reaktorn för att minska vibrationerna på ångledningarna och att byta till ett nytt system för att mäta neutronflödet i reaktorhärden”, berättar Claes-Göran Runermark, chef för Forsmark 3. Vi kommer också att byta rotor, stator och värmeväxlare till huvudcirkulationspumparna.

För att ytterligare säkra vattenförsörjningen till reaktortanken kommer en diversifierad vattenkälla för inpumpning till reaktortanken att införas.

Revisionerna för Forsmark 1 och 2 kommer att pågå under tolv dagar vardera i augusti och september. För Forsmark 1 och 2 planeras korta avställningar för bränslebyte, underhållsåtgärder och kontroller. Bland annat kommer drivdonen att servas på Forsmark 1 och på Forsmark 2 kommer de att bytas ut.

Revisionen på Forsmark 2 pågår mellan den 5 augusti och den 17 augusti och på Forsmark 1 mellan den 2 september och den 14 september.