Nyhet | 2012-10-01 | 08:59

Stort internationellt intresse för Forsmarks haverifilter

Forsmarks möjlighet att filtrera utsläpp via de så kallade haverifiltren är högintressant för TEPCO, kraftbolaget som äger det olycksdrabbade kärnkraftverket i Fukushima. Nyligen besökte de Forsmark som i sin tur tog del av erfarenheter från analyser och åtgärder efter fjolårets kärnkraftsolycka i Japan.

För ett och ett halvt år sedan, den 11 mars 2011, inträffade en jordbävning i havet utanför Japans kust. Skalvet efterföljdes av en tsunami som orsakade stora skador på flera kärnkraftverk längs Japans östkust. Vem minns inte bilderna som kablades ut över världen, då väggar och tak på tre av reaktorbyggnaderna sprängdes på grund av vätgasexplosioner utanför reaktorinneslutningen?

Nyligen kom fyra representanter från TEPCO (Tokyo Electric Power Company), som äger det olycksdrabbade kärnkraftverket i Fukushima samt ytterligare cirka tio anläggningar av samma typ till Forsmark, för att lära sig mer om systemlösningar och funktion för filtrerade utsläpp via de så kallade haverifiltren som ska användas vid svåra haverier och som Forsmark haft erfarenhet av sedan slutet av 1980-talet.

Vid besöket deltog också en representant från CHUBU Electric Power, ett annat kraftbolag i Japan, som också äger kokvattenanläggningar. Utöver dessa deltog två representanter från Oskarshamn och tolv från Forsmark.

- TEPCO besöker Forsmark och andra kärnkraftverk i Europa, bland annat för att lära sig mer om vår filosofi för filtrerad tryckavlastning av reaktorinneslutningen och de konstruktionslösningar och erfarenheter vi har av dessa system. Den typen av utrustning finns inte på kärnkraftverken i Japan och USA i dag, säger Göran Hultqvist, reaktorsäkerhetsspecialist på Forsmark.

Kraftbolaget är engagerat i att hantera de direkta konsekvenserna med det olycksdrabbade kraftverket i Fukushima men också med att skapa möjligheter till att återstarta de övriga kraftverken som just nu står avställda på grund av politiska beslut.

Samtidigt som Forsmark får tillfälle att dela med sig av kunskaper och erfarenheter får Forsmarks specialister även ta del av de nya erfarenheter TEPCO gjort i sitt arbete efter olyckan, bland annat kring hantering av mobila system, haveriorganisation, kommunikationssystem, kraftmatningssystem och vätgasrisker. Dessutom får de veta mer om de motåtgärder som redan initierats för de kärnkraftsblock som klarat sig utan skador.

FRISK - reaktorinneslutningens säkerhetssystem

Forsmark har flera säkerhetssystem för att kunna skydda och kyla reaktorhärden vid eventuella haverisituationer. Utöver dessa finns flera konsekvenslindrande system och barriärer för att skydda omgivningen. En av dem benämns FRISK. FRISK står för Forsmark Reaktor Inneslutnings Skyddssystem och är reaktorinneslutningens säkerhetssystem. Det installerades efter olyckan i Three Mile Island och därpå följande reaktorsäkerhetsutredning. FRISK en förutsättning för fortsatt drifttillstånd. Systemen på Forsmark togs i drift vid årsskiftet 1988/89.

– Vi utvecklade nya system och störningsinstruktioner för att hantera ett svårt haveri som anläggningen ursprungligen inte var byggd för, säger Kenneth Johansson, som jobbar på Forsmarks projektkontor.

Kenneth JohanssonKenneth Johansson