Nyhet | 2012-12-12 | 13:48

Stort intresse bland ambassadråd för Forsmark

Ambassadråd besökte Forsmark

Länsstyrelsen i Uppsala län och ett femtiotal ambassadråd (biträdande ambassadörer) från utländska ambassader i Sverige besökte i går Forsmarks kärnkraftverk och Svensk Kärnbränslehantering, SKB. Syftet var att lära sig mera om kärnkraftsfrågor och det Kärnbränsleförvar som SKB planerar att bygga i Forsmark.

Ambassadrådens besök gjordes på initiativ av Länsstyrelsen i Uppsala län. Diplomaterna hade uttryckt intresse för kärnkraftsfrågor, bland annat för det fysiska skyddet vid Forsmarks anläggningar och för hur man arbetar med säkerhetshöjande åtgärder på Forsmarks kärnkraftverk. Stort intresse fanns också för avfallshanteringen vid SKB.

– Från utländskt håll finns ett stort intresse för hur man i Östhammar arbetar med acceptans för lokaliseringen av slutförvaret för använt kärnbränsle, säger landshövding Peter Egardt.

Under dagen träffade ambassadråden bland annat kommunalråd Jacob Spangenberg (C) som berättade om den demokratiska processen i Östhammars kommun och kommunens arbete med slutförvarsfrågan.

Ambassadråden var också intresserade av exportmöjligheter av forskning och kunskap kring kärnkrafts- och avfallsfrågor.

Efter en föreläsning om kärnkraftverket i Forsmark och ett besök i informationsbyggandens utställningslokaler besökte gruppen SKB. SKB informerade om sin verksamhet, om Kärnbränsleförvaret och visade också Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR).