Nyhet | 2010-04-29 | 07:49

Stort intresse för att utbilda sig inom kärnkraft

Intresset för att utbilda sig inom kärnkraft är stort. Det visar ansökningssiffrorna för det nya högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik på Uppsala universitet, där det är 50 förstahandssökande till 32 platser.

Höstterminen 2010 startar programmet med syfte att förbereda studenterna för en karriär inom kärnkraftsindustrin. Utbildningen är unik i sitt slag, dels till sitt innehåll men också genom att den ges i nära samverkan med svensk kärnkraftindustri.

– Fantastiskt roligt! Äntligen har kärnkraften kommit i fokus. För oss kommer det att innebära en chans att få ett rejält inflöde av ny personal med en utbildningsbakgrund vi tidigare saknat, berättar Christina Sandström, cFP.

Studenterna kommer att ta sin examen juni 2011. Tyngdpunkten i utbildningen är deras examensarbeten som kommer att ske i samarbete med de svenska kärnkraftverken.

Kurser studenterna kommer att läsa:
Introduktion till kärnkraft 5 hp
Reaktorfysik 5 hp
Nukleär termohydraulik och ångturbinteknik 5 hp
Lättvattenreaktorteknik 5 hp
Kemi, material och bränsle för reaktortillämpningar 5 hp
Elkraftteknik 5 hp
Kärnkraftsäkerhet 5 hp
Kärnkraftdrift 5 hp
Framtida nukleära energisystem 5 hp
Examensarbete 15 hp