Nyhet | 2010-01-18 | 10:14

Stort intresse för elbilar

Svenska företag och organisationer har hög beredskap för att skaffa eldrivna bilar. I alla fall om man ska tro på de första preliminära resultaten från den behovsmätning som just nu genomförs av Vattenfall och Stockholms Stad. Under två månader har drygt 100 kommuner och företag tillsammans uttryckt ett behov av drygt 12.000 eldrivna fordon för den närmast följande fyraårsperioden. Fler intressenter välkomnas till initiativet. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=f8Pni9IJA6M[/youtube] Intervju från 2009 på engelska rörande Vattenfalls samarbete med Volvo om elhybridbilar De som deltagit i mätningen har besvarat frågor om vilka typer av elbilar och laddhybrider de behöver samt uppskattat hur många elfordon de skulle kunna skaffa under perioden 2011- 2014. Svaren är icke bindande. Bland dem som tidigt visat intresse finns Riksbyggen, ISS, Folksam, Herz, Uppsala och Malmö. Mätningen ingår i en förstudie inför en gemensam upphandling av såväl helt elektriska fordon som laddhybrider, som Vattenfall och Stockholms Stad nyligen satt igång. Parallellt förs intensiva diskussioner med fordonsindustrin om hur de kan möta denna efterfrågan. Utifrån de krav som deltagande kommuner och företag ställer är initiativet helt öppet för olika leverantörer. Bilindustrin är på gång och efterfrågan på nyutvecklade elbilar är stor runt om i världen. Ju fler som visar intresse för elbilar desto större skäl för en billeverantör att välja Sverige för lansering av kommande elbilar. För det är just bristen på eldrivna bilar i Sverige som är problemet och också skälet till att Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ.  – Vattenfall vill underlätta för elbilar i Sverige. Eldrift är energieffektivt, ger inga lokala utsläpp och driftskostnaderna är låga. Genom att agera tillsammans med kommuner och andra företag vill vi uppmärksamma fordonsindustrin på att Sverige är en intressant marknad, så att vi får tillgång till moderna elbilar så tidigt som möjligt. Infrastrukturen finns redan på plats och många har redan idag möj-lighet att ladda elbilarna via eluttag hemma eller vid arbetsplatsen. En övergång till eldrivna fordon är avgörande för att minska transportsektorns utsläpp av växthus-gaser, säger Erik Wijnbladh, projektledare på Vattenfall. Förstudien pågår fortfarande, organisationer uppmanas gå in på www.elbilsupphandling.nu och beskriva sitt elbilsbehov.