Nyhet | 2009-10-29 | 11:00

Stort intresse för kärnkraftsforskning

Nyligen formligen invaderades Ringhals Infocenter av professorer, studerande, doktorander och representanter för svensk kärnkraft och strålskyddsmyndighet. Det var Svenskt Kärntekniskt Centrum (SKC) som arrangerat mötet för att öka kommunikationen kring forskning om kärnkraft.

Jan Blomgren och Lennart Eckegren

Jan Blomgren och Lennart Eckegren, föreståndare respektive styrelseledamot i SKC.

Under mötet fick högskolorna möjlighet att presentera sina forskningsarbeten, diskutera projekt och berätta om sina utbildningar.

– Vi ville öka kommunikationen och hitta smarta samarbetsprojekt, säger Lennart Eckegren, chef för Ringhals forskning och utveckling samt styrelseledamot i SKC.

Ett 90-tal personer anslöt till mötet som troligen kommer att upprepas på årlig basis. Detta var första gången forskare träffade industri och myndigheter och det minglades friskt.

– Folk var aktiva och ljudnivån var hög, säger Lennart entusiastiskt.

Minglande SKC-deltagare

Lennart Eckegren berättar att behovet av ett kärntekniskt centrum uppstod under den period då kärnkraften genomlevde sina tyngsta år. Det låg då i den svenska kärnkraftens och strålskyddsmyndighetens intresse att se till att det fanns kärnkraftskompetens kvar i landet.

För att försäkra sig om kunskap och kompetensutveckling på akademisk nivå bildade man SKC i samarbete med Westinghouse, KTH, Uppsala universitet och Chalmers. Centret som fördelar ekonomiskt stöd för att bedriva forskning och utbildning, har nu planer på att utöka sin verksamhet och ta in fler finansiärer.

Numera blommar kärnkraftsutbildningarna upp på många ställen i landet. Exempelvis finns ett kärnkraftsprogram – en treårig högskoleutbildning – på Uppsala universitet. Även på KTH och CTH kan man i masterprogrammet (tidigare civilingenjörsutbildningen) läsa en inriktning mot kärnkraft.

– Det finns ett stort intresse av att läsa om kärnkraft nu, kurserna är fulltecknade. Och det finns många duktiga manliga och kvinnliga forskare i ämnet – det är roligt! Detta ger möjlighet till duktiga, kompetenta framtida medarbetare, säger Lennart.

Ett bra exempel på den entusiasm som råder utgör professor Janne Wallenius vid KTH.

– Han har stora visioner vad gäller framtida kärnkraftsforskning. KTH vill gärna ha en forskningsreaktor för att kunna forska på generation 4 – nästa generation reaktorer med nya tekniker som kommer att vara aktuella först om 30-40 år, berättar Lennart.

Utdelning av Sigvard Eklund-priset

Vid träffen utdelades även Sigvard Eklund-priset för bästa doktorsavhandling och bästa examensjobb:

Petty Bernit Cartemo och Åsa Magnusson vid prisutdelningen

Priset på 50 000 kronor för bästa doktorsavhandling gick till Åsa Magnusson (till höger) som till vardags är radiofysiker på Ringhals. 25 000 kronor fick Petty Bernit Cartemo för bästa examensjobb.

– Att båda priserna gick till kvinnor bekräftar den trend vi sett de senaste åren att andelen kvinnor ökar inom kärnteknik, sa prisutdelaren professor Jan Blomgren, som är föreståndare för SKC.

Mer information

Svenskt Kärntekniskt Centrum (nytt fönster)
Åsa vann priset för bästa avhandling