Nyhet | 2009-06-04 | 18:49

Stort strömavbrott i Uppland

Vid 16-tiden på torsdagen drabbades Uppland av ett strömavbrott där ca 49 000 nätkunder var utan ström. Omkopplingar påbörjades omedelbart och så att antalet strömlösa kunder successivt minskade, och kl 18.10 hade alla fått strömmen tillbaka, med undantag för fem högspänningskunder i centrala Uppsala. Här fortgår felsökningsarbetet alltjämt.

De drabbade områdena var Husbyborg, Dannemora och stora delar av Uppsala stad. Störningen orsakades troligen av ett fel på en 70-kilovoltskabel i närheten av Husbyborg. En närmare analys av den inträffade störningen påbörjades omedelbart.