Nyhet | 2009-08-04 | 13:52

Strålsäkerhetsmyndigheten begär redovisning av Forsmark

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har begärt att Forsmarks kärnkraftverk ska redovisa hur bolaget i sitt lednings- och kvalitetssystem tagit till vara erfarenheter från händelser och åtgärder vid kärnkraftverket. Denna begäran är föranledd av en rapport från SSM:s inspektion av händelser och erfarenhetsåterföring vid Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA), som gjordes i januari. Enligt rapporten identifierades inte någon avvikelse från de krav som ingått i inspektionen och man noterade att FKA har utvecklats positivt på flera av de inspekterade områdena. Samtidigt identifierades behov av åtgärder för att bättre uppfylla myndighetens samtliga krav. Sammantaget bedömde SSM att behovet av åtgärder var måttligt och med ringa betydelse för säkerheten. - Forsmark ska genomföra de åtgärder beträffande redovisning och utredning och uppfylla de villkor som myndigheten har satt upp. Vi har redan kommit en bra bit på väg med vårt program och nu ska vi med kraft se till att genomföra resterande åtgärder inom utsatt tid, säger Claes-Inge Andersson, kommunikationschef vid Forsmarks Kraftgrupp AB. Beslutet har uppmärksammats i bland annat SvD, Uppsala Nya Tidning och DN.