Nyhet | 2011-12-06 | 07:00

Stresstester vid extrema väderförhållanden redovisade till SSM

Forsmarks rapport över kärnkraftverkets tålighet vid extrema väderleksförhållanden har överlämnats till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Sammanfattningsvis visar testerna att anläggningen är bra rustad för att möta extrema väderfenomen.

På uppdrag av SSM har Forsmark och de andra kärnkraftsanläggningarna i Sverige genomfört så kallade stresstester av sina anläggningar under sommaren och hösten 2011. Initiativet till stresstester togs av EU efter reaktorhaverierna i Fukushima.

– Extrema väderfenomen är en realitet för oss på våra breddgrader, vilket innebär att vi har goda analyser och beräkningar inom detta område. Sammanfattningsvis visar stresstesterna att vi är bra rustade för att möta extremt väder, säger Claes-Inge Andersson, kommunikationschef vid Forsmarks Kraftgrupp AB.

De kärntekniska anläggningarna är byggda för att klara externa händelser som kan inträffa vid respektive geografisk plats. Syftet med stresstesterna är att teoretiskt prova tåligheten för extrema händelser, som går bortom det som verken är konstruerade för idag. På detta sätt mäts robustheten i anläggningarna och svagheter och förbättringsområden dokumenteras. Och det arbetet har varken börjat eller slutat med den här redovisningen till SSM.

– Det är ett ständigt pågående arbete att hela tiden se till att vi har bästa möjliga säkerhet utifrån såväl gamla som nya förhållanden, vilket omfattar både ny teknik, analysmetoder och erfarenheter från andra kärntekniska anläggningar över hela världen. Vi är fast beslutna att ligga i framkant av den utvecklingen, säger Claes-Inge Andersson.

Forsmarks uppfattning delas även av SSM som konstaterar att behovet av att ytterligare analyser och utredningar avseende anläggningarnas tålighet för extrema väderförhållanden behövs.

Fakta:
Den 31 oktober lämnade anläggningarna in sina rapporter för stresstesterna till SSM, med undantag för redovisningen av området "extrema väderförhållanden" där redovisningen skulle ske den 1 december. I testerna för "extrema väderförhållanden" har anläggningens tålighet vid väderfenomen som vind, tromb, nederbörd och blixt ingått. Anläggningarna har även tittat på havsvattennivå samt utomhus- och havsvattentemperatur.