Nyhet | 2010-01-27 | 15:59

Strömavbrottsläget i Västsverige kl 15.30

En front med blötsnö, regn och blåst har under onsdagen spridit sig över Västra Götaland från nordväst och orsakat många strömavbrott, framförallt i Dalsland. Avbrotten har orsakats av att att snötyngda träd brutits av och fallit på ledningar. De flesta fel har varit kortvariga men nya har uppstått hela tiden i samma takt som de åtgärdats. Någon säker prognos för när alla kunder ska ha fått tillbaka strömmen är inte möjlig att lämna, eftersom det är helt beroende av nederbörd och temperatur de närmaste timmarna. Arbetet med felavhjälpning kommer att pågå fram till 21-tiden på onsdag kväll för att återupptas tidigt på torsdagsmorgonen.

Klockan 15.30 var 635 av Vattenfalls elnätskunder i Västsverige utan ström. Vattenfall har totalt omkring 150 man igång med felavhjälpningsarbetet, montörer, skogshuggare, bandvagns- och helikopterförare samt driftpersonal. Totalt har man 15 bandvagnar, två helikoptrar, skogsmaskiner och annan utrustning till sitt förfogande.

Enligt SMHI är ovädret på väg vidare österut, varför Vattenfall även i östra Götaland har en hög beredskap att klara en väderförsämring under kvällen.