Nyhet | 2011-09-16 | 11:19

Studenter hjälper Vattenfall skapa hållbar stad

Solvärmepumpar, bilpooler för elbilar och att ta till vara spillvärme. Det är några av de konkreta lösningar som 14 studenter på civilingenjörsprogrammet i energisystem har tagit fram för den nya klimatvänliga Funbo utanför Uppsala och utbyggnaden av Ultuna Campus. Två studentgrupper har i tio veckor under våren arbetat med två projekt, att energieffektivisera den planerade tätorten Funbo utanför Uppsala och utbyggnaden av Campus Ultuna. Projekten skedde inom ramen för Vattenfalls arbete med Sustainable Cities, i samarbete med Energihuset och Uppsala kommun. Se existerande energimöjligheter – Vi fick möjlighet att tillämpa våra kunskaper för att komma på praktiska lösningar, säger Marcus Nystrand, projektledare för studentarbetet ”Förbättring av Ultuna Campus energisystem”. Genom att ta till vara på spillvärme från existerande värmekällor, en brännugn och en kylmaskin, i området går det att spara 2030 MWh årligen och dessutom producera 650 MWh el på Ultuna Campus. – Att hitta lösningar för att utnyttja redan existerande värmekällor är ett omedelbart sätt att minska energiförbrukningen, spara pengar och miljön. Det är en del av framtiden och det är roligt att Vattenfall lyssnar, säger Marcus Nystrand. [caption id="attachment_13173" align="alignleft" width="457" caption="Här ligger Funbo"]Här ligger Funbo[/caption] Att kraftigt reducera energiförbrukningen i det energisnåla One Tonne Life-huset och planera för ett bostadsområde i större skala var en bedrift den andra projektgruppen lyckades med. Gruppen minskade energiförbrukningen i One Tonne Life huset med 30 procent. Bland annat tog de tillvara energi genom att installera en solvärmepump, öka vinkeln på solfångarna och bygga bort ytterväggar genom att bygga One Tonne Life-hus som radhus. De förbättrade också husets värmereglering och ventilation inne i samt tog till vara på spillvärme från exempelvis avloppsvatten. Energidesign av en stad Men en stad är mer än hus. Projektet kom också fram till att det är bäst att samåka i elbilar eller biogasbussar, samt att bygga in ett närvärmenät som utnyttjar lokal spillvärme. – Vårt mål var att planera ett energieffektivt samhälle. Vi valde att fokusera på val av energisystem, transporter samt hur man kan optimera den byggteknik man använder i One Tonne Life-huset för att få dem mer energisnåla, säger Anders Tonhammar, projektledare för studentarbetet ”Reducing climate impact from a comunity”. Det gäller att se energisystemen som en del av samhället och arbetet har gått över förväntan. Studenternas lösningar för OTL-huset kan komma väl till pass. I höst beslutas om Uppsala kommun får positivt besked på ansökan om att bygga 20 nya hus i Funbo med tekniken. Kommer till nytta Studenternas energilösningar är något som Vattenfall tar med sig i diskussionerna kring energilösningarna i de nya områdena. – I vissa fall behöver affärsmässigheten i förslagen utredas, men exempelvis lösningen med en solvärmepump var mycket intressant. Den tekniken har vi inte tittat på tidigare, säger Mia Nordström, projektledare på Vattenfall för Sustainable Cities och kontaktperson för studenterna. Hon är mycket nöjd med studenternas arbete. – Civilingenjörsprogrammet i energisystem ger en tvärvetenskaplig kompetens som kommer att behövas i framtiden. Det är en stor fördel att få samarbeta med studenterna på det här sättet, fånga upp nya tekniker för att bredda Vattenfalls erbjudande och öka kundnöjdheten. Fakta: Sustainable Cities Sedan 2010 har Vattenfall bedrivit affärsutveckling på området Sustainable Cities. I omställningen till en mer hållbar energianvänding spelar städerna en avgörande roll. Vattenfall arbetar aktivt med att etablera partnerskap, förbättra kundrelationer och utveckla nya produkter och tjänster i nyckelstäder. Uppsala är referensstad och ett liknande arbetssätt etableras nu i Amsterdam, Hamburg och Berlin.