Nyhet | 2011-02-07 | 13:18

Studera energibranschens kulturarv

Är du intresserad av teknik- och samhällshistoria i allmänhet? Vill du fördjupa dig i energibranschens kulturarv i synnerhet? Då kan du söka Marie Nisser-stipendiet på 40.000 kronor från Vattenfall. Sista ansökningsdag för stipendiet 2011 är den 15 april. Vad innebär Marie Nissers stipendium? Stipendiet ger en möjlighet att genomföra studier och undersökningar om Vattenfalls och energibranschens kulturarv i de nordiska länderna. Det ska användas för att täcka arbets-, rese- och materialkostnader. Ditt arbete ska vara klart senast ett år efter att stipendiet erhållits. När arbetet är klart presenteras det för Vattenfalls Kulturarvskommitté. Med kulturarv menar vi äldre miljöer, anläggningar, föremål, maskiner och byggnader, men också människorna och deras minnen och berättelser. Det kan också handla om branschens påverkan på samhället i stort.
    Vem kan söka?
  • Forskare och studenter inom universitet och högskola
  • Hembygdsforskare och lokalhistoriker
  • Forskare på muséer eller på andra kulturarvsinstitutioner på riks-, läns- eller lokal nivå
  • Anställda och före detta anställda inom Vattenfalls nordiska verksamhet
Stipendiet kan sökas individuellt eller av en grupp. Stipendiesumman kan delas mellan två eller flera projekt. De sökande ska vara bosatta i något av de nordiska länderna. Ansökan görs via webben, sista ansökningsdag är 15 april. Har du frågor är du välkommen att ställa dem till: kulturarv@vattenfall.com eller till svante.farnbo@vattenfall.com